Chính sách bảo mật

Tại Rượu Ngoại Sài Gòn sự riêng tư của khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Vì thế, Công ty sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa quý khách hàng và Rượu Ngoại Sài gòn. Những thông tin này gồm có tên, số điện thoại và một số thông tin khác của quý khách hàng theo cách được đề ra trong “Chính Sách Bảo Mật” này.

Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi truy cập trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi quý khách đăng ký tài khoản trên web và đăng nhập vào tài khoản đó.

Quy định Bảo mật của Côgn ty Rượu Ngoại Sài Gòn hoàn toàn tuân theo theo Quy định của Pháp luật về Bảo mật thông tin cá nhân.

1. Thu thập thông tin cá nhân

– Rượu Ngoại Sài Gòn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website cho một bên thứ ba nào khác.

– Thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty Rượu Ngoại Sài Gòn.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Giao hàng quý khách đã mua tại Rượu Ngoại Sài Gòn.
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

*Chúng tôi không thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến qua website.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Rượu Ngoại Sài Gòn đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

  • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.
  • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.
  • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

3. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Rượu Ngoại Sài Gòn. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Rượu Ngoại Sài Gòn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Rượu Ngoại Sài Gòn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Thu thập dữ liệu máy tính khi quý khách đến thăm Rượu Ngoại Sài Gòn, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của quý khách gửi đến. Những thông tin này bao gồm:

  • Địa chỉ IP của quý khách
  • Những thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp thông qua web, hoặc gọi điện đến chúng tôi.

4. Chính sách bảo mật thanh toán

– Toàn bộ quá trình thanh toán giữa quý khách và Rượu Ngoại Sài Gòn đều được trao đổi, xác nhận qua điện thoại, email cùng với nhân viên Chăm sóc khách hàng.

– Ngoài ra, Rượu Ngoại Sài Gòn còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng để đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

5. Thay đổi của Chính sách Bảo mật 

Rượu Ngoại Sài Gòn có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.